piektdiena, 2015. gada 3. aprīlis

Jauna demokrātija


   Rietumu (bet ne tikai) politiskā virzība ir nonākusi strupceļā. Visās valstīs partijas apkalpo biznesu, bet nevis tautu/sabiedrību/idejas/ideālus/vērtības/nacionālās intereses. Tas rada vienpusību, vienveidību, neuzticību, ignorēšanu, vienaldzību, korupciju, lobēšanu, valsts paternālismu, kā arī politiskā potenciāla intelektuālo un morāli idejisko noplicināšanos un dažās zemēs (Latvijā) pat deģenerāciju. Politikā iederas tikai relatīvi aprobežoti un morāli šaubīgi tipi, kuri ir gatavi kādam verdziski pakalpot un nav pilnīgi spējīgi refleksēt par sociāli politiskiem/ nacionāliem/vispārcilvēciskiem ideāliem un reāliem nacionāli orientētiem projektiem. Strupceļu fiksē un pastiprina kapitālisma tirgus paplašināšanas neiespējamība. Nav vairs iespējams uz planētas atrast jaunus tirgus. Tātad – nav iespējams paplašināt ražošanu, respektīvi, reālas peļņas iegūšanu. Nav iespējams turpināt arī patērēšanas mākslīgo stimulēšanu, drukājot dolārus un kreditējot patērēšanu bez perspektīvas atdot kredītus. Valstis/indivīdi tērē vairāk nekā nopelna. Tāpēc t.s. vidusslānis, galvenā patērētāju masa, iet bojā, izzūd, sociumā atstājot tikai divus stratus – nabagus un bagātos. Nabagi var perspektīvā censties gāzt bagātos (eliti) atsevišķās zemēs, kā arī uz planētas. Pašlaik tāda planetāra antielite veidojās Islama valsts. Nākotnē dzīves virzošais spēks būs pretruna starp transnacionālo biznesu un nacionālo biznesu, kurai ir nepieciešama jauna nacionālā demokrātija, ietverot šajā jēdzienā visu sociāli politisko spektru.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru