pirmdiena, 2016. gada 23. maijs

Patiesības vēstneši


   Tos cilvēkus, kuri runā patiesību un turklāt atklāj nepatīkamu patiesību, parasti ienīst, noklusē, nolamā, izkropļo, apvaino visdažādākajos nāves grēkos. Tāda ir cilvēces tradīcija. Tā nav atsevišķas tautas tradīcija, bet visas cilvēces tradīcija. Par patiesības prezentāciju nākas dārgi maksāt patiesības prezentētājam. Turklāt vienmēr tas notiek absurdā veidā. Proti, patiesība un turklāt nepatīkama patiesība tiek atzīta. Publika (tauta, sabiedrība) principā nenoliedz patiesības un turklāt nepatīkamas patiesības faktu. Publika atzīst, ka teiktais atbilst patiesībai. Publika nespēj noliegt patiesības klātbūtni. Patiesībai ir objektīvs (reāli uzskatāms) raksturs. Patiesību var neatzīt vienīgi idiots un melis kaut kādu apsvērumu vārdā. Publika atzīst patiesību, un publika to pārdzīvo. Publika pārdzīvo ne tikai patiesības saturu, bet pārdzīvo arī to, ka nevar noliegt patiesības pastāvēšanu. Publikai tādējādi ir divi pārdzīvojumi. Tas publiku sanikno. Publika savu niknumu izgāž uz patiesības prezentētāju. Tā ir publikas vienīgā iespēja uz kādu izgāzt savu niknumu. Publika nekad nevaino sevi – tautu, sabiedrību. Nevaino atklāti. Intuitīvi publika lieliski apzinās savu vainu. Vainas apziņa kāpina publikas dusmas. Taču publika nekad atklāti neatzīst savu vainu. Katrā ziņā neatzīst pirmajā laikā. Var atzīt vēlāk. Vēlāk parasti atzīst ar lielu patosu. Publika patētiski sevi kritizē un šķebīgi pacilāti nosoda savus sākotnējos maldus. Publika var pat patētiski atvainoties patiesības prezentētājam, kuru savā laikā tiecās nolīdzināt ar zemi. Taču pirmajā laikā publika visu vainu uzveļ patiesības prezentētājam. Vēlāk tas var mainīties, un publika var kļūt paškritiska. Tas visbiežāk notiek riebīgi pacilātā formā. Minētā parādība lieliski izskaidro Raiņa vārdus par iespēju sastrīdēties ar visu tautu. Patiesības un turklāt nepatīkamas patiesības prezentētājs faktiski var vērsties pret visu publiku (tautu, sabiedrību). Viņš nebaidās satrīdēties ar visu publiku. Tādi cilvēki vienmēr ir bijuši. Rainis arī ietilpa viņu skaitā. Teorētiski noteikti ietilpa.
  Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru