svētdiena, 2015. gada 7. jūnijs

Taisnīguma izpēte   Sociālā psiholoģija taisnīguma izpētei pievērsās XX gs. 60. gados. Tātad vēsturiski pavisam nesen. Protams, filosofijā taisnīguma problemātika vienmēr eksistēja. Tagad ir zināms, ka katras tautas taisnīgumu nosakā tautas kultūras īpatnības, izpaužoties taisnīguma modeļos – attiecīgās etniskās kultūras normās. Taču katras kultūras etniskajā priekšstatu kopumā atspoguļojās arī vispārcilvēciskās vērtības un normas. Jo noslēgtāka kultūra, jo tajā vairāk funkcionē lokālie vēsturiski tradicionālie priekšstati. Taisnīgums ir atkarīgs no tautas identitātes stāvokļa; proti, no tautas pašapziņas, ņemot vērā tautas iespējas citu tautu kopumā. Ja tauta ir verdziski apspiesta, tad tai ir verdziski apspiestas tautas taisnīguma izjūta; respektīvi, vergu ne visai cēlā taisnīguma izjūta.  

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru