ceturtdiena, 2015. gada 23. jūlijs

Intelektuāļu suverenitāte


   Intelektuāļu suverenitāte ir idejiskā neatkarība, domas patstāvība, nevienam nepakļaujoties politiskajā, ekonomiskajā, ideoloģiskajā, zinātniskajā, mākslinieciskajā, reliģiskajā, administratīvajā jomā. Tā vienīgi ir pakļautība patiesībai, taisnīgumam, godīgumam, garīgajai brīvībai, pašcieņai.
   Intelektuāļu suverenitāte šodien ir ļoti aktuāls jautājums. Intelektuāļu pienākums šodien ir sacīt „jā” jeb „nē” kapitālismam – sociāli ekonomiskajai formācijai. Bilderbergas klubs, Trīspusīgā savienība un citi „klubi” liecina, ka intelektuāļi ir kapitālisma pusē.
   Intelektuāļu izvēle vienmēr ir eksistenciāla izvēle. Lai nostātos pret kapitālismu, nav obligāti jābūt komunistam vai kādas antiliberālās partijas biedram. Intelektuāļu izvēle un reizē intelektuāļu suverenitāte ir atkarīga no tā, ko gribu saukt par labklājības anatomiju. Tā ir komplicēta parādība. Tā ietekmē intelektuāļu suverenitāti, kā arī izvēli atbildē uz minēto aktuālo jautājumu. Pie tam izvēli nosaka ne tikai eksistenciāli fiziskās prasības, bet arī intelektuāļa erudīcija. Lai šodien sacītu „nē” kapitālismam, nākas ļoti pamatīgi iedziļināties kapitālisma būtībā. Tātad kopumā var teikt, ka intelektuāļu suverenitāte ir atkarīga ne tikai no morāli psiholoģiskajiem faktoriem, bet arī kognitīvajiem faktoriem. Zināšanas nosaka pārliecību, - tā ir sena atziņa. Šodienas intelektuāļu zināšanas arī nosaka viņu pārliecību. Tajā skaitā zināšanas par kapitālismu.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru