ceturtdiena, 2016. gada 28. janvāris

Ostvalds


Ø  2003.gadā viens latviešu ļoti glumjš tips savā rakstā Ostvaldu nosauca par „ļoti pretrunīgu personību”; kā jau visu varu pielīdējam pieklājās, atceroties Ostvalda vērtējumu padomju laikā un Ļeņina tekstos.
Ø  Piecu bērnu tēvs; masonis; fizikālās ķīmijas dibinātājs, ko visi zina; visi nezina, ka dibinājis vēl vienu zinātni – kulturoloģiju.
Ø  Integrētu zināšanu un integrētas zinātnes fans; abas viņa dibinātās zinātnes ir integrētas zinātnes.
Ø  Slaveno grāmatu par naturfilosofiju (tā kaitināja Ļeņinu) izdeva 1901.gadā. Labi apzinājās, ka zinātniskais racionālisms ne visu spēj; naturfilosofija ir filosofija + zinātne + mitoloģija.
Ø  Izziņā par galveno uzskatīja visdziļākās jēgas un mērķa noskaidrošanu; jēga un mērķis ir galvenais, bet nevis iemesls; teleoloģijas fans.
Ø  Ostvalds: visiem dabas procesiem enerģija ir mērķis; par to raksta grāmatā par naturfilosofiju; enerģija ir matērijas un gara sintēze.
Ø  Ļeņins nolādēja Ostvaldu 1909.gadā: „fiziskais ideālisms”.
Ø  Ostvalds: kultūra ir tas, kas cilvēku atšķir no dzīvnieka.
Ø  Vaits rakstā „Zinātne par kultūru” (1949) atsaucās uz Ostvalda darbu „Zinātņu sistēma” (1915); viņš citē Ostvaldu: „Es pirms daudziem gadiem piedāvāju radīt zinātni par civilizāciju vai kulturoloģiju (Kulturologie)”. Vaits skaidro, ka viņš savās publikācijās vārdu „kulturoloģija” lietoja 1949.gadā, kaut gan lekcijās to darīja jau agrāk.
Ø  Ostvalds jau 1909.gadā esot lietojis vārdu „kulturoloģija”.
Ø  Ostvalda darbs „Zinātņu sistēma” angļu valodā tika publicēts 1915.gadā: The System of the Sciences,-Rice Institute Pamflet, vol.II, no 3, 1915, pp.101-90. Minētais institūts atradās Hjūstonā. Tas ir nosaukts biznesmeņa William Marsh Rice vārdā.
Ø  Oksfordas vārdnīcā ir teikts, ka jēdzienu „kulturoloģija” pirmo reizi lietoja Ostvalds 1913.gadā, bet angļu valodā jēdzienu „culturology” 1949.gadā pirmais lietoja Vaits. Tas notika viņa rakstā, kas ievietots krājumā: White L. The Science of Culture// The Science of Culture: A Study of Man and Civilization. N.Y., 1949, p.379-415.
Ø  Ostvalds darbā „Izglītības teorijas principi” raksta: „Cilvēku specifiskās īpašības, kuras Homo sapiens atšķir no citām dzīvajām būtnēm, aptver jēdziens „kultūra”; tādējādi zinātni par cilvēku specifiskajām īpašībām var saukt par kulturoloģiju”.
Ø  Ostvalds runā par kultūras komplekso izpēti speciālā zinātnē: „Energetische Grundlagen der Kulturwissenschaft” (1909).
Ø  L.Vaita 60 gadu jubilejai un 30 darba gadiem Mičiganas universitātē veltīta grāmata: Essays in the Science of Culture in Honor of Leslie A.White. Gertrude E.Dole and Robert L.Carneiro (Eds.). N.Y.:Thomas Y.Crowell Company, 1960,xlvi, 509 pp., bibliography, frontispiece,ilustrations, index.
Ø  Nebraskas universitāte ir 2004.g. izdevusi William J.Peace grāmatu „Leslie A.White”.
Ø  L.Vaita raksts: Wilhelm Ostwald (1853-1932): A Note on the History of Culturology//Antiquity.1951.V.25, Nr.97, pp 31-32. Tas ir Kembridžas universitātes žurnāls.
Ø  Vaita darbs: Culturology//Science, 1958, Nr.128 (marta numurs).

Ø  Par kulturoloģiju 1920.gadā žurnālā „Science”: William A.Noyes.The System of the Sciences; Principles of the theory of Education.- Science 30 January 1920, Vol.51, Nr.1309,pp.116-118. Tā ir recenzija par Ostvalda grāmatu „The System of the Science”, kura iznāca 1915.gadā. 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru