svētdiena, 2016. gada 17. jūlijs

Auditorija   Zinātnei ir vajadzīga zinātniskā auditorija. Vienkāršāk sakot, izprotoša un atbalstoša auditorija. Pie tam nav svarīga zinātnes zinātniskā kvalitāte, objektivitāte, vērtība, patiesīgums, dziļums, pareizība. Zinātniskā auditorija ir vajadzīga un mēdz būt arī zinātniski nepilnvērtīgai zinātnei – dažādām teorētiskajām kroplībām, ideoloģiski tendētām nostādnēm, faktu manipulācijām. Mūsdienu Latvijā zinātniskā auditorija ir vajadzīga un tā reāli pastāv mūrnieku, šņoru, poriņu, sedlenieku, kūļu, ijābu, rozenvaldu tipa „zinātniekiem” un viņu „zinātnei”. Mūsdienu Latvijas zinātniskā auditorija ir tāda, ka to pilnā mērā apmierina zinātniskās kroplības, zinātniskie surogāti, terminoloģijas visatļautība un  kļūdainība. Pie mums profesionāli nekorektām zināšanām profesionāli nekorektā auditorijā ir lielas perspektīvas. To nodrošina sinhronizācija – zinātnes un auditorijas kvalitatīvā kopība. Turpretī profesionāli korektām zināšanām nav nekādas perspektīvas profesionāli nekorektā auditorijā. Zinātniskās epistemoloģijas un sociālā ētosa (sociālās mentalitātes) savstarpējā neatbilstība nesniedz vēlamo rezultātu. Talantu un „tautas” sinhronizācijas trūkums var izraisīt vienīgi dažāda tipa konfliktus. Latviešu sabiedrība tradicionāli noklusē, neņem vērā un pat atklāti nolamā profesionāli korektās zinātnes autorus. Latviešu sabiedrībā tagad ir konstatējama talantu un „tautas” ideāla sinhronizācija. Nākas noklusēt, neņemt vērā un atklāti nolamāt tikai dažus cilvēkus.        

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru