svētdiena, 2014. gada 26. janvāris

Mentalitātes privilēģijas   Eiropas intelektuālajā vēsturē ir pateikts samērā daudz par ķīniešu un ebreju komerciālās mentalitātes kopību. Galvenās iezīmes: vienmēr ir aktuāla grāmatvedība; enerģiski izturās pret jebkuru iespēju gūt peļņu; aplaupa vietējos un bagātības sūta uz Ķīnu; ģimeniskums, savējo mafija.
   Spinoza, Leibnics uzskatīja, ka „Ķīna ir antieiropa”.
   Ķīnieši, ebreji zaudēja savu valsti, taču vienmēr to atjaunoja.
   Ķīniešu bizes (pig taile), ebreju – „peisi”.
   Ķīnā despotisks valdīšanas stils, taču tajā pašā laikā eksistē pagātnes aristokrātiska interpretācija, priecājoties par savu brīvību.
   Eiropiešu kultūras vēstures filosofijā (Hēgelis, Herders, Špenglers) ebreji, ķīnieši tiek atspoguļoti kā „fossils of history” – nekur nederīgi, deģenerācijas simbols, pagrimuma simbols, vēsturiskās nebūtības simbols.
   Ķīniešu, ebreju praktiskums, materiālistiskums, rituālisms, ceremonālisms morāli estētiskajā sfērā tiek akcentēts.
   E.Renans, franču semitologs, rakstīja par ebreju nepoētiskumu un tieksmi uz konkrētību.
   Ķīniešu daiļliteratūra ir morāles traktāti. Ķīnieši nav zinātnieki, - spēj vienīgi kompilēt bez kritiska skatījuma.
   Ebreju zinātne ir materiālistiska, naids pret filosofiju, simboliski noslēpumaino neatzīst, negrib un nespēj saskatīt. Ebreju zinātnē nav faustiskās kaislības un izziņas dramatiskuma.
   Ķīnieši, ebreji nav spējīgi uz romantiskiem kāpumiem un pārdzīvojumiem.
   Rihards Vāgners, Vasilijs Rozānovs savos tekstos atzīst, ka nespēj iedomāties ebrejus kā karavīrus un medniekus.
   Eiropiešu morāles kodeksa pamatā ir bruņinieka-karavīra ētoss. Eiropā ir aristokrātiskā morāle: vīrišķība, bruņinieka goda kults, pašcieņa.
   M.Vebers saskatīja saistību starp pilsonību, aristokrātismu un militāro dienestu. Savas valsts aizsardzība ir karavīra pienākums.
  

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru