otrdiena, 2014. gada 7. janvāris

Trešais ceļš


   Pēckara Vācijas „ekonomiskajā brīnumā” ļoti liela loma bija teorētiķim Alfredam Milleram-Armakam. Viņš ir jēdziena „sociālā tirgus ekonomika” autors. Viņš piedāvāja trešo ceļu, kas radīsies, apvienojot liberālo kapitālismu ar sociālismu. Viņa pārliecībā valsts darbībā ļoti svarīga ir sociālā izlīdzināšana. Tas patiesībā ir valsts pirmais un galvenais uzdevums – panākt, ka visi valsts pilsoņi dzīvo vienlīdzīgos sociālajos apstākļos. Valstij tāpēc ir jānosaka minimālā alga, jāsniedz pabalsti tiem cilvēkiem, kurus nepieciešams atbalstīt, jāievieš progresīvā nodokļu skala, jāīsteno dzīvokļu programma, sociālās apdrošināšanas programma, strādniekiem jāļauj piedalīties privāto firmu pārvaldē. Viņa priekšlikumus Ludvigs Erhards praktiski realizēja „vācu ekonomiskā brīnuma” laikā. Erhards savā grāmatā „Labklājība visiem” rakstīja, ka privātās intereses ir attaisnojamas vienīgi tad, kad tās kalpo arī sabiedrībai, bet nevis tikai privātīpašniekam.
   Pēckara Vācijā populārs bija t.s. ordoliberālisms: īpašuma brīvība, vārda brīvība, indivīda brīvība, kas ir galvenais garants tirgus ekonomikai. Pastāvēja nodokļu koriģēšana, ko nodrošināja attiecīgā nodokļu sistēma. Valsts enerģiski iejaucās ekonomiskajos procesos, ja sākās krīze (bezdarbs).

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru