pirmdiena, 2014. gada 23. jūnijs

Kultūras ekonomika   Šodien populārā attieksme pret garīgo kultūru kā ekonomikas sastāvdaļu sākās 20.gs. 60.gados, kad tika izstrādāts kultūras ekonomikas koncepts. Tas varēja notikt vienīgi Rietumos, jo PSRS publiskajā telpā nebija iespējama attieksme pret garīgo kultūru kā ekonomikas priekšmetu, tirgus sastāvdaļu u.tml.
   Rietumos pirmā grāmata par kultūras ekonomiku ir darbs: Baumol W.J., Bowen W.G.Performing Arts – the Economic Dilemma. Twentieth Century Fund, New York, 1966.
   Tagad Rietumos un arī pie mums Austrumeiropā kultūras ekonomika ir populāra augstskolās, garīgās kultūras menedžmenta institūcijās.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru