svētdiena, 2014. gada 22. jūnijs

Vēsture   Kas ir vēsture? Var būt vismaz divi savādāk formulēti jautājumi.
   Vai vēsture ir organisks process? Vai vēsture ir tāds pats process, kāds sastopams dzīvo organismu izaugsmē vai bioloģisko organismu evolūcijā?
   Jeb varbūt vēsture ir cilvēku apzināti konstruēta izpausme tāpat kā ir veidots jebkurš mehānisms?
   Lai atbildētu uz jautājumu, kas ir vēsture, noteikti ir jāatbild uz jautājumu, kas ir sabiedrība? Vai sabiedrība ir organisms jeb mehānisms?
   Ja sabiedrība ir organisms, tad sabiedrība rodas uzvedības normu evolūcijas rezultātā. Šīs normas neviens apzināti neizdomāja. Uzvedības normas ir sarežģīta procesa rezultāts. Tas ir process, kurā katrs jauns solis balstās uz visu iepriekšējo soļu vēsturi.
   Cits viedoklis: sabiedrību veido apzināti, ņemot vērā mērķtiecību, vajadzību. Lai sabiedrību veidotu apzināti un mērķtiecīgi, tad ir vajadzīgi divi komponenti: 1) radošā elite, kas vada procesu, un 2) „materiāls”, no kura izveidot sabiedrību.
   Eliti (inteliģenci) franču vēsturnieks Augustin Cochin (1876-1916) nosauca par „mazo tautu” pretstatā „lielajai tautai”- ļauzu masām, sabiedrības veidošanas „materiālam”.

  

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru