piektdiena, 2014. gada 27. jūnijs

Politika   Atsevišķās valstīs tagad ir cieņā Karls Šmits. Viņa uzskati par politiku nav zaudējuši aktualitāti. Iespējams, tāpēc, ka šodienas Rietumu politika ir amorāla un iracionāla. Karls Šmits savos darbos runā par politikas racionālismu un objektivitāti – bez apriorām dogmām un imperatīviem. Viņa uzskati pelna ievērību vispārējā mentālā haosa laikmetā.
   Politisko principu dominēšana sabiedrības dzīvē ir visaptveroša. Politika ir galvenais ekonomikā, garīgajā kultūrā.
   Politikas galvenais avots ir tautas griba; tautas griba ir politikas faktors, bāze, pamats. Tāda ir kolektīvā vēsturiskā ideālisma teorija.
   Tautas griba var izpausties dažādās formās.
   Politika ir konkrēti saistīta ar diviem faktoriem: 1) tautas vēsturisko konkrētiku, kurai ir noteiktas kvalitātes raksturs un griba; 2) sabiedrības un valsts vēsturisko specifiku: tradīcijām, pagātnes mantojumu, kas koncentrējās tautas politiskajā darbībā.
   Kas notiek dzīvē?
   Dzīvē reāli tiek īstenota antinacionāla, redukcionistiska ideoloģija, kas ignorē tautas gribu, pagātni, kvalitatīvo vienotību un vēsturiskā ceļa garīgo jēgu.
   Tauta politiski eksistē tikai tad, ja veido neatkarīgu politisko kopumu un  ja sevi pretstata citiem politiskajiem kopumiem sava kopuma specifikas saglabāšanas vārdā. „Mūsējie” – „nemūsējie” vienmēr reāli eksistē. Taču to ignorē humānistiskās demagoģijas vārdā, lai neapvainotu mazākumu un „nemūsējos”.

  
  Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru