sestdiena, 2016. gada 6. februāris

Vidusšķira   Vidusšķira tika apzināti radīta cīņai pret marksismu, proletariātu un proletariāta revolūcijas iespējamību. Krievijas proletariāta panākumi ļoti nobaidīja kapitālismu Rietumos. Vidusšķiru vispirms radīja ar algu un sociālās palīdzības instrumentiem. No 80.gadiem ar dolāra emisiju stimulēja patērēšanu. Vidusšķira eksistēja vienīgi patērēšanas jomā, jo ienākumi (algas) nepalielinājās pēc 1958.gada. Patērēšanu nodrošināja kredīti un emisija. Līdz 80.gadiem Rietumos sociālā stabilitāte balstījās uz to pašu vērtību sistēmu, uz kādu balstījās PSRS. Dominēja cīņa pret naudas varu. No 80.gadiem sāka ieviest jaunas vērtības: „brīvība” un „demokrātija”. Tas notika tāpēc, ka vidusšķirai vairs nav iespējams turpināt patērēšanu pierastajā līmenī. Vidusšķirai ir vajadzīgs jauns garīgais mierinājums – dzīves ilūzijas. Tagad vidusšķiras vietā ir radusies jauna kārta – „jaunie nabagi”.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru