pirmdiena, 2016. gada 21. marts

Ģeopolitiskā situācija   Var smieties par latviešu valdošās kliķes bubināšanu par „ģeopolitisko situāciju”. Taču faktiski ģeopolitiskie apstākļi ļoti būtiski atsaucās uz latviešu dzīvi. Turklāt visos segmentos. Ekonomiskajā segmentā, zinātnes segmentā, izglītības segmentā. Latviešu dzīve padomju ģeopolitiskajos apstākļos bija pavisam cita nekā dzīve amerikāņu ģeopolitiskajos apstākļos pēcpadomju periodā. Vispirms ir jāņem vērā, ka diametrāli atšķiras latviešu cilvēciskais un latviešu kultūras statuss. Padomju laikā latviešus uzskatīja par augsti attīstītu tautu. Latviešus droši salīdzināja ar Rietumeiropas augsti attīstītajām tautām. Latviešu kultūra tika propagandēta kā paraugs citām tautām Padomju Savienībā. PSRS iedzīvotāji LPSR dēvēja par Rietumu civilizācijas teritoriju padomju valstī. Turpretī amerikāņu ģeopolitiskajos apstākļos latvieši ir kļuvuši par Eiropas visatpalikušāko tautu, kuras morālā stāja, saimnieciskā darbība nevar būt paraugs citiem. Bijušās PSRS tautas uz latviešiem tagad lūkojās ar dziļu nepatiku, aktīvi izmantojot iespēju atgādināt par latviešu noziegumiem Pilsoņu kara laikā, VDK struktūrās, latviešu militārpersonu nodevību pirms II Pasaules kara, latviešu līdzdalību ebreju iznīcināšanā, civilo iedzīvotāju iznīcināšanā Baltkrievijā. Ārprātīga atšķirība ir zinātnē un izglītībā. Visai pasaulei ir zināms par padomju zinātnes un izglītības izcilo līmeni. Amerikāņu ģeopolitiskajos apstākļos latviešu zinātniskā darbība un izglītība ir atrauta no Krievijas izcili attīstītās zinātnes un izglītības. Tas ļoti negatīvi atsaucās uz šodienas zinātnisko līmeni un izglītības līmeni Latvijā. Padomju periodā „Maskava” konsekventi sekoja, lai LPSR ieturētu kopējo augsto zinātnisko un izglītības līmeni. Amerikāņi neseko latviešu darbībai minētajos segmentos. Latvieši ir atstāti savvaļā, un tāpēc katrs mauj kā prot, neprotot pat terminus pareizi lietot. 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru