piektdiena, 2016. gada 18. marts

Ideoloģija


   Kas ir šodienas amerikāņu ideoloģija, kurai ir transpartejisks raksturs, jo tā ir pieņemama visiem politiskajiem spēkiem? Galvenās tēzes ir šādas:
   1) pārliecība par dzīves progresu, ko simbolizē Rietumu civilizācija ar ASV priekšgalā;
   2) galējs individuālisms – kolektīvo (reliģisko, nacionālo, etnisko u.c.) interešu noliegšana;
   3) atsacīšanās no eiropeiskajām tradicionālajām vērtībām – ģimenes, cilvēka dzimuma, garīguma;
   4) morālā faktora otršķirība;
   5) materiālistiskā dzīves orientācija;
   6) tehnicisma prioritāte;

   7) Dieva dotā ASV izredzētība – diktēt noteikumus visai cilvēcei.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru