pirmdiena, 2016. gada 22. augusts

Refleksijas par morāli


·        Tas, kas nesen bija negods un kauns, tagad ir kļuvis lepnuma un prestiža avots. Piemēram, „prihvatizācija”, budžeta zagšana utt.
·        Amoralitāte kā postmodernisma fundamentāls terorisms.
·        Morāle instrumentāli apkalpo cilvēku viņa darbībā, uzvedībā un komunikācijā.
·        Viduvējība ar savu pelēko prātu un dvēseli kā tautas dēmons.
·        Pasivitāte, apātija, neticība kā morāli psiholoģiskais motīvs.
·        Plebeju, lumpenu, filistru racionālisms kā morāles elements.
·        Esot naivi ticēt, ka tauta ir spējīga patstāvīgi redzēt patiesību.
·        Valsts stabilitāte ir atkarīga no pavalstnieku morālās stabilitātes. Jau sen tā ir triviāla tēze.
·        Morālā stabilitāte ir atkarīga no cilvēku ilgām un skumjām pēc garīguma. Bez garīguma nav iespējama morālā stabilitāte. Garīgums ir morāles radiācija.
·        Morālais universiālisms ir universiāla morāle visām tautām neatkarīgi no rases, kultūras, reliģijas, dzimuma, šķiriskās piederības, seksuālās orientācijas.
·        Morāles zelta likums: dzīvības cieņa, veselības aizsardzība, privātīpašuma aizsardzība, cilvēciskās pašcieņas aizsardzība.
·        Morālais relatīvisms: neeksistē absolūts labais un ļaunais, neeksistē visiem vienādas obligātas normas un tikumības objektīvi kritēriji.
·        Morālais nihilisms: no morāles normām kāds var gūt labumu – psiholoģisko, ekonomisko, politisko labumu.
·        Morāles definīcija: vispārpieņemtas tradīcijas, normas, noteikumi, vērtības, balstoties uz priekšstatu, kas ir labs vai slikts, pareizs vai nepareizs, labsirdīgs vai ļauns.
·        Morāles sociālais aspekts: aristokrātijas morāle, vergu morāle, buržuāzijas morāle, proletariāta morāle, zemniecības morāle, inteliģences morāle.
·        Uz morāli atsaucās politiskais konformisms, kā arī citi konformisma veidi.
·        Nacionālisms kā morāles avots: savējie-svešie, patriotisms-šovinisms.
·        Kopīgais dažādu tautu morālē: gudrības, zināšanu, drosmīguma, cilvēciskuma, taisnīguma cieņa.
·        Sociālā evolūcija – morālā evolūcija.
·        Cilvēka morālās evolūcijas pamatā ir egoisma/individuālisma apvaldīšana.
·        Morāles psiholoģija uzskata, ka morāle mainās personības attīstības laikā.
·        Eksistē morāles attīstības teorijas.
·        Grupas morāle ir tautas morāle.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru