pirmdiena, 2014. gada 21. jūlijs

Anarhists   Paul Karl Feuerabend (1924-1994) slavenākā grāmata saucas „Pret metodi. Izziņas anarhistiskās teorijas apraksts”.
   Autora pārliecībā zinātne ne ar ko neatšķiras no mīta. Racionalitāte ierobežo cilvēka radošās spējas, radošo brīvību un tāpēc arī zinātni ir jāatbrīvo no racionalitātes.
   Zinātnei der viss, kas veicina panākumus. Zinātnieks, kurš aizstāv savas idejas, drīkst tās propagandēt – politiski, ideoloģiski, izmantojot visdažādākos paņēmienus, pat psiholoģiski zombējot.
   Brīvā sabiedrībā zinātnei ir jāatbrīvojās no sava šovinisma, pārākuma apziņas, izcilās vietas kultūrā.
   Zinātnei ir jāatbrīvojās no valsts gādības.
   Autors zinātnes attīstības kontekstā priekšroku dod plurālismam, anarhistiskai un antiscientiskai pieejai. Viņa gnozeoloģiskā attieksme pret zinātni ir tipiski postmodernistiska attieksme.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru