svētdiena, 2014. gada 20. jūlijs

Patiesība   Aristotelis: patiesība ir intelekta intencionāla piekrišana reālajai lietai vai tās atbilstībai.   
   Patiesība ir lietu atbilstība zināmam pārbaudes kritērijam – teorētiskam, empīriskam.  
   Patiesība ir adekvāta informācija par lietu, parādību.
   Patiesība ir īstenības adekvāta atspoguļošanās apziņā.
   Iracionālistiska pieeja patiesībai sākās 19.gadsimta beigās.
   Absolūta patiesība – pilnīgas, pabeigtas zināšanas.
   Nosacīta patiesība – nepilnīgas, bet patiesas zināšanas.
   20.gs. radās neopozitīvisms. Tas apskata 1) empīrisko patiesību (apstiprina pieredze) un 2) loģisko patiesību (apriora, no pieredzes neatkarīga patiesība).

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru