piektdiena, 2014. gada 28. februāris

Daņilevskis   Nikolajs Daņilevskis (1822-1885) ir tā saucamo lokālo civilizāciju teorijas autors. Viens no pirmajiem Rietumu zinātnē, kas kultūru analizēja no civilizācijas pieejas viedokļa. Pirms viņa dominēja sociāli ekonomiskās formācijas līnijiskā pieeja (Hēgelis, Markss).
   Daņilevskis viens no pirmajiem netieši pretojās mītam par vispārcilvēcisko kultūru, lai visiem uzspiestu Rietumu kultūru kā vispārcilvēcisko kultūru.
   Viņa galvenais darbs ir „Krievija un Eiropa” (1869).
   Viņš atzina, ka kultūras vēsturiskais tips formējās pakāpeniski, realizējoties vairākās stadijās: sākotnējā formēšanās, valsts izveidošana un aizsardzība, kultūras attīstības kulminācija –reliģija, māksla, zinātne, pakāpeniska pārvēršanās „etnogrāfiskajā materiālā”, kas izvēršās valsts neatkarības zaudēšanā un kultūras īpatnību izzušanā.Nav komentāru:

Komentāra publicēšana