ceturtdiena, 2014. gada 27. februāris

Patriotisms   Patriotisms ir sociālā izjūta, kuras pamatā ir dzimtenes mīlestība, spēja savas personiskās intereses pakļaut tautas/valsts/nācijas/kolektīva interesēm. Patriotisms nav iespējams bez lepnuma par dzimteni, kultūru, ekonomiskajiem un cita veida sasniegumiem. Patriotisms noteikti ir arī velme saglabāt identitāti – pilsonisko, etnisko.
   Patriotisma t.s. ģenētiskie avoti ir dzīve noteiktā teritorijā, kultūrā, etniskajā un valodas vidē. Patriotisms ir emocionāls pārdzīvojums. Katram cilvēkam ir savi priekšstati par patriotismu.
   Mūsdienās veidojās jauns patriotisma tips: rases, konfesijas, civilizācijas. Var runāt par globālo patriotismu.
   Katrs cilvēks pats izvērtē, vai ir patriots.
   Patriotismam ir dažādi veidi: etniskais patriotisms, impēriskais, valstiskais. Sastopams jēdziens – ultrapatriots. Fašisti tiek uzskatīti par ultrapatriotiem.
   Patriotisms veicina atbildību par valsti. Bez patriotisma nav atbildības par māju, par bērniem, vecākiem, kultūru. Cilvēkam bez patriotisma nav sava zeme. „Pasaules pilsonis” ir cilvēks bez savas zemes, savām mājām.
   Savas tautas mīlestība ir dabiska jūta, kuru var izkropļot. Tas ir tas pats, kas Dieva mīlestība, kuru arī var izkropļot.
   Patriotisma attīstībai ir daudz kopēja ar vēsturē sastopamajām sociāli politiskajām tendencēm un sabiedrības dzīves formātiem. Tāpēc nākas sastapties ar pilsētu patriotismu (antīkajā sab.), kristiānisma patriotismu, buržuāzisko patriotismu. Tiek uzskatīts, ka nacionālisms un patriotisms ir sinonīmi.
   Patriotismu nevar apvienot ar naidu pret citām tautām.
   Ļevs Tolstojs patriotismu uzskatīja par kaut ko rupju, kaitīgu, apkaunojošu un muļķīgu, bet galvenais – netikumisku. Tāds viedoklis viņam bija tāpēc, ka patriotisms izraisa karu un kalpo valsts tirānijai. Viņaprāt krievu tautai patriotisms nepiemīt. Vispār vienkāršajai tautai patriotisms ir svešs, vienkāršā tauta pat naidīgi var izturēties pret patriotismu. Tolstojs mīlēja citēt Samuelu Džonsonu: „Patriotisms ir nelieša pēdējais patvērums” (Patriotism ir the last refuge of a scoundrel). Samuels Džonsons to teica 1775.gada 7.aprīlī. Izteikums tika publicēts 1791.gadā. Samuel Johnson (1709-1784) – angļu literatūras kritiķis, valodnieks, dzejnieks.   
  


Nav komentāru:

Komentāra publicēšana