svētdiena, 2014. gada 2. marts

Etniskās attiecības un valoda   Teorētiskai analīzei starpetniskās attiecības tiek grupētas vairākos līmeņos. 1) Sociāli vēsturiskais līmenis: etnosa sociokulturālie, civilizācijas apstākļi. 2) Sistēmiski aksioloģiskais līmenis: attiecību vērtēšana. 3) Subjektīvi refleksīvais: attieksme pret citu etnosu, stereotipi.
   Etniskās attiecības valodas jomā var pētīt etnolingvistika, sociolingvistika, lingvokulturoloģija, psiholingvistika, etnopsiholingvistika, lingvosociopsiholoģija.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru