sestdiena, 2014. gada 15. marts

Zinātniskā revolūcija   Kas veicina zinātnisko revolūciju?
   (1) Principiāli jauni objektu tipi, kas prasa jaunu realitātes izpratni. (2) Zinātniskās informētības izaugsme ir tik liela, ka prasa jaunu pielietojumu.
   Zinātnē var notikt diva veida radikāla pārkārtošanās (revolūcija).
   (1) Zinātniskā revolūcija, kas saistīta ar pasaules ainas transformāciju bez pētniecisko normu un ideālu izmaiņas.
   (2) Zinātniskā revolūcija, kad reizē ar pasaules ainu radikāli mainās arī zinātnes ideāli un normas.
   Reāli tas notiek (1) vienas zinātniskās disciplīnas robežās, (2) starpdisciplināro sakaru rezultātā, kad paradigmālās nostādnes pāriet no vienas disciplīnas uz otru disciplīnu, (3) rodas zinātniskās disciplīnas, kuru objekts ir bijis dažādu disciplīnu objekts (piem., semiotika, kulturoloģija).
   Zinātnisko meklējumu stratēģiskās izmaiņas nosaka ne tikai jaunu faktu un jaunu teorētisko modeļu ģenerācijas perspektīvas; var būt arī sociokulturāls raksturs – jauno procesu diktē jaunas vērtības, jauns pasaules uzskats.
   Zinātniskās revolūcijas ir organiski vienotas ar zinātniskās racionalitātes tipa maiņu.
  


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru