ceturtdiena, 2014. gada 13. marts

Tautas vara
   Mūsdienu „demokrātiju” viens no vislielākajiem trūkumiem ir tas, ka tauta visu varu ir atdevusi politiķiem (deputātiem), neatstājot pilnīgi neko savā varā. Tāpēc tauta pēc vēlēšanām ir spiesta samierināties ar politiķu (deputātu) rīcību un nav spējīga to koriķēt sev par labu.
   To izskaidro ar tautas pilsoniskās atbildības trūkumu. Tautai nav pietiekama pilsoniskā atbildība, nav pilsoniskās sabiedrības strukturālās formas vispār. Tauta maldīgi domā, ka politiķi (deputāti) rūpēsies par sabiedrību, valsti. Tauta maldīgi pat uzskata, ka tai nav jāiejaucās politiķu (deputātu) darbībā.
   Faktiski tauta nedrīkst visu varu atdot politiķiem (deputātiem). Noteikti ir jābūt alternatīvai paternālismam. Politiķi (deputāti) paternālismu var izmantot savās interesēs. Tautai patiesībā ir jābūt pie varas vairāk kā politiķiem (deputātiem).
   Ja visa vara ir deleģēta politiķiem (deputātiem), tad ātri izveidojās pat 5.kolonna, kā tas notiek Krievijā, Ukrainā. Izeja no tā ir tikai viena – pilsoniskās sabiedrības pretestība. Politiķu (deputātu) vara nevar nodrošināt pretestību 5.kolonnai. Politiķu (deputātu) kāda daļa pati ietilpst 5.kolonnā. Latvijā visa „politiķu” varza ir 5.kolonna.
   Lai tauta konsolidētos pilsoniskajā sabiedrībā un realizētu savas suverēnās tiesības, tautai ir jābūt, kā saka, savai sejai – augstai pašcieņai un pašapziņai. Tautai ir jāciena tiesiskums, likumi. Tautā ir jābūt ticība savai attīstībai, jābūt ir noteiktiem dzīves mērķiem, nacionālajai idejai.
   Tautai ir jābūt intelektuālajai elitei, kas formulē dzīves mērķus, kā arī organizatoriski vada pilsonisko sabiedrību un realizē tautas varas gribu, kontrolējot, koriģējot politiķu (deputātu) darbību.
   Krievijā 5.kolonnas uzbrukumu 2011.-2012.g. ziemā apturēja nevis politiķi (deputāti), bet gan pilsoniskā sabiedrība. Pret tautas atkritumiem nostājās pilsoniskā sabiedrība, kuru vadīja tās intelektuālā elite.
  

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru