svētdiena, 2014. gada 16. marts

Kopprodukts   Jēdzienu „valsts iekšējais kopprodukts” (Gross Domestic Product)  1934.gadā ieviesa Saimons Kuzņecs (Simon Smith Kuznets) ASV. Ar šo jēdzienu apzīmē tirgus cenu visiem produktiem un pakalpojumiem. Mūsdienās daudzi ekonomisti pret šo formātu izturās kritiski, jo iespējamas manipulācijas ar aprēķiniem.
   Kuzņecs bija no Harkovas – Семен Абрамович Кузнец (1901-1985). Nobela prēmiju saņēma 1971.gadā.
   1974.gadā ASV 1% bagātnieku piederēja 9% no valsts iekšējā kopprodukta, 2007.gadā – 23,5%. Krīzes laikā bagātību koncentrēšanās nedaudzās privātās rokās ievērojami palielinājās un arī pašlaik turpina palielināties.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru