piektdiena, 2013. gada 27. decembris

Cilvēks


   XX gadsimta otrās puses („pēckara”) neoliberālisma cilvēka projektā visu nosaka attieksme, ka cilvēka dzīves jēga ir patērēšana, bet valsts jēga ir globālā biznesa apkalpošana. Tātad – valstij nav jārūpējās par cilvēku.
   XXI gadsimta sākumā neoliberālisma doktrīna mainās un tiek atklāti deklarēts, ka cilvēkam ir pašam jārūpējās par sevi, cilvēka dzīves kvalitāte ir atkarīga no viņa paša un nevienai sociālajai struktūrai nav jārūpējās par cilvēku. Par cilvēku ir atbildīgs vienīgi pats cilvēks. Nevar prasīt atbildību par cilvēku no valsts, politiskās partijas, sabiedriskās organizācijas u.c.
   No XXI gadsimta sākuma starppersonālā konkurence iegūst bioloģisko raksturu. Neoliberālisms skaidro cilvēku dažādību, kurai ir bioloģisks pamats. Cilvēki ir dažādi – vieni garīgi spējīgāki, citi mazāk spējīgi. Neoliberālisms cilvēka definējumā balstās uz atziņu, ka cilvēks ir kolektīvs biosociāls fenomens.
   No XXI gadsimta sākuma neoliberālisma sludinātā morāles un tikumības brīvība īpaši aktīvi un rezultatīvi grauj cilvēku, ģenerējot postcilvēku mutāciju. Neoliberālisma ētika grauj cilvēka cilvēciskuma tādu izpausmes veidu kā ģimene.
   Neoliberālisma ētika ir izvirtības ētika. Izvirtība kā postcilvēka īpašība, - tas ir neoliberālisma izvirtības ētikas sasniegums.
   Kam tas ir izdevīgi?
   Izdevīgi tas ir planētas iedzīvotāju skaita samazināšanas programmu autoriem.
   2013.gada 26.jūnijā ASV Augstākā tiesa atzina par nekonstitucionālu likumu par laulību aizsardzību. It kā konstitūcijai neatbilstošais likums nosaka, ka laulība var būt starp sievieti un vīrieti. Tagad tiek uzspiesta pieeja, ka laulība var būt ne tikai starp sievieti un vīrieti, bet arī starp divām sievietēm un diviem vīriešiem.
   ASV Augstākajai tiesai aicinājumu atcelt laulību likumu nosūtīja 278 transnacionālās kompānijas. Šīs kompānijas finansē planētas iedzīvotāju skaita samazināšanas programmas. Tajās viss formulēts ļoti viltīgi – it kā rūpējoties par cilvēku. Tiek lietoti tādi cēli un nevainīgi formulējumi kā „ģimenes plānošana”, „veselības aizsardzība” u.tml. Faktiski tiek norādīts par abortu, sterilizācijas izmantošanu un palielināšanu „ģimenes plānošanā”.
   Neoliberālisma manipulācijas (cilvēka zombēšana) ir panākušas absurdu situāciju. Tā, piemēram, sabiedriskajā domā nostiprinās viedoklis, ja neesi homoseksuālists, tad neesi demokrāts; ja vērsies pret homoseksuālismu, tad esi reakcionārs.
   XXI gadsimta sākumā strauji attīstās t.s. homoseksuālisma bizness, dodot prāvu peļņu, piemēram, no homoseksuālistu kāzām. Izveidojusies homoseksuālistu kāzu industrija.
   Saprotams, homoseksuālisma bizness saplūst ar pornoindustrijas biznesu. ASV pornoindustrijas biznesa apgrozījums gadā vidēji ir viens triljons dolāru, bet no šīs summas vienu trešo daļu veido pornomateriāli gejiem un lezbietēm.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru