svētdiena, 2013. gada 22. decembris

Melnais un baltais saraksts


   Tagadnes nepatīkamo parādību melnais saraksts jau ir tik bieži apskatīts, ka strauji zaudē interesi tāpat kā jebkura pārāk novalkāta masu produkcija.
   Tā, piemēram, ir jau sen labi zināms, ka mājā ar nosaukumu „jaunā pasaule”, kuras saimnieks pašlaik ir ASV, nekad nebūs vieta Krievijai, Latvijai, Armēnijai, Baltkrievijai u.c. valstīm. Vieta būs tikai sulaiņiem paredzētajās palīgtelpās, kas parasti atrodas pagrabstāvā vai bēniņos pažobelē.
   Tāpat jau sen ir labi zināms, ka šodien dominējošā uzskatu un vērtību sistēmu būtiski ierobežo sabiedrības garīgo attīstību, reāli noved pagrimumā un degradācijā. Nevienam tāpēc nav iebildumu pret nepieciešamību pārprogrammēt minēto sistēmu un radīt jaunu kultūras kodu.
   Mūsdienu cilvēcisko resursu mobilitātes pieaugums veicina migrāciju un kultūru konfliktus. Arī tā nav jauna atziņa. Labi ir zināms, ka veicina jauna tipa kultūru konfliktus: 1) civilizāciju mērogā, 2) reliģisko konfesiju mērogā, 3) starptautiskā terorisma formātā, 4) globālās kriminalizācijas formātā.
   Mūsdienu eiropeiskā identitāte nav spējīga pretoties citu identitāšu uzbrukumam. Tas rada eiropiešu mazvērtības kompleksu, kas nomaina gadsimtiem ilgi eksistējošā pārākuma un augstprātības kompleksu.
   Eiropeiskā patērēšanas un dzīves baudīšanas filosofija ir antagonistiska reliģiskajam fundamentālismam. Sadurās divas galējības: kultūra kā patērēšanas un izklaides industrija un kultūra kā reliģiskais dogmātisms. Patērēšanas un dzīves baudīšanas vektors sabiedrībā veicina infantilismu un egocentrismu.
   Jaunums un pārsteigums nav arī baltais saraksts – eksaltēti optimistiski ierosinājumi turpmākajai dzīvei. Tie ir ierosinājumi, kurus galvenokārt izstrādā dažādi starptautiskie forumi, organizācijas, kuras tēlo konstruktīvi optimistisko pieeju globālo sociālo problēmu analītikā.
   Piemēram, Vispasaules forums „G-Global”. Tā rekomendācijās ir teikts, ka cilvēcei turpmāk ir jāvadās no pieciem principiem: 1) evolūcija, bet nevis revolūcija, 2) vienlīdzība un konsenss, 3) globālā tolerance un uzticība, 4) globālais transparentums, 5) konstruktīvā daudzpolaritāte.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru