sestdiena, 2013. gada 14. decembris

Konceptu haoss


   Runa ir par šodien populārajiem konceptiem ar priedēkli „post” – postindustriālisms un postmodernisms. Atsevišķi zinātnieki minētā priedēkļa lietošanā saskata lielus maldus, kas sekmē konceptuālo haosu.
   Postindustriālisma koncepts faktiski nenorāda uz jaunu sociāli ekonomisko sistēmu, kā arī priedēklis „post” nozīmē beigas industrializācijai, tās noliegumu, neiespējamību nākotnē. Pie tam postindustriālisma teorētiķi parasti nenoliedz agrārā un rūpnieciskā industriālā sektora saglabāšanos postindustriālisma laikmetā. Tas izraisa vēl lielāku konceptuālo haosu, jo nākas domāt, ka mūsu laikmets ir gan industrializācijas, gan postindustrializācijas laikmets. Nav skaidrs, vai tiekamies ar kultūras mutāciju jeb tikai kultūras evolūcijas izmaiņu zināmu kompleksu, kas nenozīmē pilnīgu atšķelšanos no pagātnes.
   Arī postmodernisma koncepts ir haotisks, jo šodien turpina pastāvēt modernisma estētiskie un stilistiskie uzskati, modernisma mākslinieciskās prakses tendences. Faktiski tas, ko sauc par postmodernismu, reāli ir tikai parodija par modernismu, ko izraisa cilvēciskā kapitāla destrukcija un degradācija.
   Atsevišķi speciālisti iesaka lietot citus apzīmējumus mūsdienu laikmetam. Piemēram, superindustriālā sabiedrība/laikmets, hiperindustriālā sabiedrība/laikmets.
   Aplams ir arī jēdziens „informācijas sabiedrība”. Patiesībā cilvēces vēsturē vienmēr notika informācijas apmaiņa. Vienmēr ir bijusi informācijas ietekme uz kultūras procesiem. Kultūra bez komunikācijas, informācijas apmaiņas, neeksistē. Tāpēc runāt par īpaša informācijas laikmeta iestāšanos ir aplami un tas izraisa konceptuālo haosu.
  
    

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru