svētdiena, 2015. gada 29. marts

10.nodaļa: epizodes


K.Popera slavenās grāmatas 1.sējumā 10.nodaļa saucas „Atvērta sabiedrība un tās ienaidnieki”. Kā zināms, 1.sējums iznāca 1945.gadā krietnu laiku pirms 2.sējuma, kurā analizēta Hēgeļa, Marksa filosofija. 2.sējums iznāca 1965.gadā.
*
Platona politiskā programma ir totalitārisma programma, kaut gan tajā ir iekļautas taisnīguma, gudrības, patiesības un skaistā idejas. Sastopama arī laimes ideja – katrs pilsonis ir laimīgs. Lai tas notiktu, tiek veidota ideāla valsts. Platona ieskatā laime iestājās tikai tad, kad katrs zina savu vietu sabiedrībā un valstī. Valdnieks ir laimīgs savā tronī, karavīri ir laimīgi armijā, vergi – verdzībā. Popers secina: totalitārisms senāk un vēlāk vienmēr atbilst sociālajam pieprasījumam.
*
Slēgta sabiedrība: maģiska cilšu un kolektīvisma caurstrāvota sabiedrība.
Atvērta sabiedrība: indivīdi ir spiesti pieņemt lēmumus; iespējama šķiru cīņa, jo pastāv atsevišķu indivīdu konkurence par augstākajām vietām sabiedrībā; Popers runā par trešo sabiedrības tipus –„abstraktu sabiedrību”, kurā indivīdi sadzīvo bez tiešiem kontaktiem; pāreju/revolūciju no slēgtas sabiedrības uz atvērtu sabiedrību sāka grieķi.
*
Minētā pāreja/revolūcija notika neapzināti. Cilts iekārta sāka sabrukt tad, kad pieauga iedzīvotāju skaits zemes īpašnieku šķirā. Vajadzēja veidot filiāles – pilsētvalstis. Tas radīja kolonijas, tirdzniecību, jūrniecību. Cilts sabiedrība kļuva ļoti raiba. Tas notika VI gs.p.m.ē. Radās jauna tipa sabiedriskā apziņa, kritiskā domāšana, politiskā analītika, velme saglabāt cilts iekārtu, kas veicināja sociālo spriedzi un opozīcijas rašanos. Radās tas, ko Popers nosauc par „civilizācijas spriegumu”. Viņš saka, ka šī spriedze ir arī tagad, jo katrs cenšas kaut ko panākt dzīvē, jo palielinās iedzīvotāju skaits un tādējādi arī konkurence. Popers saka: „Tā ir cena, kura mums ir jāmaksā par to, lai būtu cilvēki”.
*
Slēgtā sabiedrībā bija kastas. Bet pret to visi izturējās kā pret dabisku parādību – Dieva lēmumu, maģisku spēku parādību. Turpretī atvērta sabiedrība sākās ar šķiru rašanos un šķiru cīņas rašanos. Spartas vēsture ir cenšanās apturēt atvērtas sabiedrības rašanos.
*
Jūras satiksmes un tirdzniecības rašanās bija galvenais avots individuālās iniciatīvas un individuālās atbildības formēšanās procesā. Cilvēki sāka aptvert, ka viņi paši ar saviem spēkiem kaut ko var panākt dzīvē. Demokrātija radās reizē ar tirdzniecības, kuģniecības attīstību, kad cilts vadoņa gribas vietā sāka prevalēt vairākuma griba. Sparta (oligarhija) pret Atēnām (demos).
*
Popers interesanti raksta: Atēnas savu demokrātiju varēja nostiprināt ar imperiālistiskiem paņēmieniem, kuriem bija liberāls raksturs. Tā tiek runāts par „liberālo raksturu” tāpēc, ka Popera laikā liberālismu izprata savādāk nekā tagad neoliberālisma kroplību laikā.
*
Atvērtā sabiedrībā ieviešās egalitārās normas, bet ticības galvenais veids – humānisms; atvērtās sabiedrības veidošanās laikā dzīvojošie grieķu filosofi mācīja, ka cilvēciskie instinkti (valoda, paražas, likumi) nav maģisks veidojums ar maģisku tabū spēku, bet gan pašu cilvēku veidojums, par ko atbildīgi ir paši cilvēki.
*
Perikla runa bērēs apm. 50 gadus pirms Platona „Valsts” sagatavošanas ir paraugs jaunā laikmeta atmosfēras raksturojumā. Atēnās: egalitāra individuālisma tēzes, demokrāta tēzes, ka demokrātija nevar aprobežoties tikai ar lozungu „valda tauta”, bet vēl ir vajadzība ticība prātam un humānisms; nepieciešams arī patriotisms. Platons parodēja Perikla runu pēc apm. 50 gadiem. Pēc apm. 5-6 gadiem tika sagatavots pamflets „Atēnu politija” – visvecākais mums zināmais politikas teorijas traktāts (Popers). Galvenā ideja: demokrātijas pasaules un oligarhijas pasaules konfliktā nevar būt kompromisa.
*
Pirmo antidemokrātisko ideoloģiju radīja Heraklīts; viņš bija pirmais ienaidnieks atvērtai sabiedrībai. Ticība cilvēkam, egalitārisma taisnīgumam un cilvēka saprātam (atvērtas sab.atribūti) netika akceptēta tūlīt. To saprata Sokrāts, kurš atdeva dzīvību par šo jauno ticību, kaut gan viņš nebija Atēnu demokrātijas līderis, atvērtas sabiedrības teorētiķis, bet bija Atēnu kritiķis. Milzīga atšķirība, kā demokrātiju kritizē demokrāts (Sokrāts) jeb kā kritizē totalitārisma adepts. Sokrāta intelektuālisma pamatā ir cilvēciskā prāta egalitārā teorija kā universiāla izpratne par cilvēku; viņš cienīja intelektuālo kautrību, paškritiku; labāk ir būt netaisnības upurim nekā pašam būt netaisnīgam. Cilvēka individualitāte ir mērķis pats par sevi.
*
Protagors pirmais izvirza cilvēku visu interešu centrā. Taču pirmais bija Sokrāts, kurš aicināja cienīt sevi un citus cilvēkus. Sokrāts radīja dvēseles koncepciju, kas atsaucās uz eiropeisko civilizāciju. „Dvēsele”,- faktiski ir runa individualitātes koncepciju, dodot priekšroku morālajiem aspektiem, bet nevis metafiziskiem jautājumiem. Cilvēkā ir ne tikai ķermenis, bet arī tieksme pēc patiesības, taisnīguma, labsirdības, skaistā, labdabīgā. Cilvēkā ir prāts – intelekts. Cilvēks tiecās pēc intelektuālā godīguma. Sokrāta aicinājums „iepazīsti sevi” ir atgādinājums par cilvēku intelektuālo ierobežotību. Individuālisms, egalitārisms, ticība prātam, brīvības mīlestība bija jaunas parādības demokrātijas pirmajā laikā.Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru