trešdiena, 2015. gada 11. marts

Epizodes


Nīče: Labirinta cilvēks nekad nemeklē patiesību, bet vienmēr meklē Ariadni. Tātad norādījumu, kā jārisina problēma.
*
Izziņas liriķis.
*
Grāmata par Eiropas garīgo atmosfēru XIX gs. beigās un XX gs. sākumā: Peter Gay. The Cultivation of Hatred. London, 1993.
*
Indieši: tic karmai, reinkarnācijai, cilvēks ir starpnieks starp notikumiem uz Zemes un Kosmosu. Ķīnieši: netic reinkarnācijai, cilvēks tiek uzlūkots sociālā un morālā aspektā. Senie grieķi: Kosmoss kā dzīva būtne. Krievu kosmisms: Vernadskis, Cialkovskis, Fjodorovs.
*
Metakontakts: tehnoloģija, kas ļauj iegūt informāciju apziņas izmainīšanas laikā; apziņas izmainīšanas laikā iegūst informāciju no smalkiem enerģētiskajiem avotiem. Energoinformācijas fenomeni. Tos pēta Energoinformācijas laboratorija. Zemapziņā ieslēgto resursu izmantošana (no 90.g.vidus). Cilvēks spēj par iegūto informāciju mutiski pastāstīt vai uzrakstīt. Psihotehnika ļauj cilvēkam pašam izmainīt savu apziņu. Ar šo problemātiku nodarbojās slēgti militāri pētnieciskie institūti.
*
Mistisks paradokss: cilvēki paši izdomā likumus, kas uz viņiem atsaucās un no kuriem paši kļūst atkarīgi. Pasauli pārvalda nevis cilvēki, bet viņu idejas.
*
Taisnīguma likumsakarība: jo vairāk pazeminās dzīves līmenis, jo lielāka loma taisnīgumam; taisnīgumam ir 3 veidi: reliģiskais, nacionālais, komunistiskais. Sastopamas zemes, kuru iedzīvotāji neizjūt lielu cieņu pret taisnīgumu. Taisnīguma ideja ir pretrunā ar liberālismu. Tāpēc liberālā elite cīnās pret reliģisko un nacionālo taisnīgumu. Nacionālisms zaudē liberālismam. Par to liecina I un II Pasaules kara rezultāti. Karu sāka nacionālisma iedvesmoti. Taču pēc kara uzplauka liberālisms. Tagad nacionālisms grib trešo reizi cīnīties ar liberālismu. Rietumi nebaidās, jo nacionālistus var viegli uzrīdīt vienu otram. Liberālisma sabiedrotie ir finansisti, geji, ierēdņi, bohēma. Viens ir taisnīgums kristiānisma zemēs. Pavisam kas cits ir taisnīgums islama interpretācijā.
*
XIX gs. un XX gs. sākumā pasaulē valdīja Lielbritānija; enerģijas avots bija ogles – angļu liela bagātība, monopoliste. XX gs. iestājās naftas laikmets; I Pasaules karš bija karš starp ogļu laikmetu un naftas laikmetu. XXI gs. būs gāzes laikmets.
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru