pirmdiena, 2015. gada 2. marts

Emociju vara   Zinātne ir pārliecināta, ka politiskie uzskati ir atkarīgi no bailīguma. Amerikāņi ir bailīgi, tāpēc atbalsta nāves sodu, iebrukumu Irakā un citur. Politiskie uzskati, saprotams, ir atkarīgi arī no saprātīguma. Taču liela loma ir psihikas visdziļākajiem slāņiem un organisma fizioloģiskajām īpašībām. Patriotisms ir atkarīgs no riebīguma jūtu pakāpes. Noskaidrota ir šāda reakcija. Kad uz datora ekrāna parādās kaut kas negaidīts, liberāļiem stiprāk kā konservatoriem iedarbojās smadzeņu daļa, kas atbild par novitātes uztveršanu. Psihologi un neirobiologi, pētot emociju iedabu, uzskata, ka daudzas morāli tikumiskās nostādnes ir radušās no pretīguma sajūtām. Pretīgums cilvēkiem traucē normāli komunicēt un rada dažādus aizspriedumus. Mēs paši zinām, ka daudzas morālās vērtības balstās nevis uz prātu, bet emocijām. Pirmā emocionālā reakcija parasti vispatiesāk raksturo mūsu attieksmi pret attiecīgo fenomenu.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru