sestdiena, 2015. gada 21. marts

Piemēri   Kultūras determinisma piemēri var būt šādi. Iecietība ir atkarīga no kultūras tradīcijām tolerances jomā. Sociālais konsenss ir atkarīgs no kultūras. Biznesu ietekmē saziņas kultūra, proti, komunikācijas kultūra. Politikas „matērija” ir kultūra. Ekonomiskie „brīnumi” ir saistīti ar „tautas sirdi”. Tātad kultūras mentalitāti. Attīstību veicina nevis „ekonomiskā politika”, bet gan notikumu skaidrība un stabilitāte – nacionālā identitāte (kultūra), transkonstitucionālie noteikumi. Galvenais ir kultūras kapitāls. Mārketinga komunikācijā galvenā vērtība ir pircēja uzvedības kultūra – pircēja simboliskās, estētiskās u.c. intereses. Komercijas galvenais parametrs ir dzīves stils, bet nevis prece, pakalpojums. Tātad kultūras parametri. Mūsdienās mazinās piespiedu didaktiskie dzīves noteikumi; to vietā brīva izvēle. Brīvās izvēles pamatā ir kultūras motivācija. Taču minētais viedoklis ir nepareizs, jo „izvēles brīvība” tiek apzināti formēta noteiktā virzienā – patērēšanas stimulēšanā, ar ko nodarbojās neoliberālisms.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru