pirmdiena, 2015. gada 9. marts

Kopīgais komplekss


   Cilvēki ir dažādi. Ar dažādiem uzskatiem un vērtībām. Tas ir normāli, ka ir dažādi uzskati un dažādas vērtības. Tā ir organiski dabiska dažādība, un vajadzīga dažādība. Taču tajā pašā laikā cilvēkiem ir jābūt kaut kam tādam, kas viņus apvieno, ja viņi ir nolēmuši dzīvot kopā un kopīgi risināt dažādus uzdevumus. Kopīgais ir kaut kas vairāk par atsevišķo indivīdu dažādību. Kopīgais ir kaut kāds idejiskais komplekss, kas apvieno cilvēkus, kuri ir nolēmuši dzīvot kopā noteiktā teritorijā un ar noteiktiem kopīgiem uzdevumiem. Visbiežāk tie ir kopīgi politiskie, ekonomiskie, ideoloģiskie, garīgās dzīves kopīgie uzdevumi. Visbiežāk šie kopīgie uzdevumi ir saistīti ar savas valsts izveidošanu un attīstību. Visbiežāk tas notiek, cilvēkiem apvienojoties tautas formātā, lai visi kopīgi risinātu attiecīgos kopīgos uzdevumus. Kopīgie uzdevumi var būt dažādi. Tos nosaka dzīves prakses tematika. Tāpēc var jautāt „Kas pašlaik ietilpst Latvijas tautas aktuālajā kopīgajā idejiskajā kompleksā, lai dzīvē gūtu panākumus un vispār dzīvotu cilvēkam cienīgu dzīvi?”. Visticamākais šajā pašlaik aktuālajā kopīgajā idejiskajā kompleksā ietilpst vairāki uzdevumi. Tie ir šādi. (1) Nākas akceptēt politisko viedokli, ka PSRS sabrukums bija sākums jaunai dzīvei. Taču jaunā dzīve tika veidota uz pilnīgi nepieņemamiem politiskajiem un morālajiem pamatiem LPSR sabiedriskā kopīpašuma apsaimniekošanā. Radās krimināla politiskā kliķe, kas piesavinājās sabiedrisko kopīpašumu. Valsts politisko un morālo pamatu neadekvātumu katrs uztver ne tikai kā personisko traģēdiju, bet arī tautas un valsts traģēdiju. (2) Traģēdijas vaininieki ir jāizolē un jāsoda. Tas visiem ir jāakceptē kā obligāta nepieciešamība, lai turpmāk dzīvotu cilvēkam cienīgu dzīvi. (3) Latviešu kultūras matrica nav saistāma ar neoliberālismu un postmodernismu. Arī tas visiem ir jāakceptē kā obligāta nepieciešamība, lai dzīvotu garīgi pilnvērtīgu dzīvi.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru