svētdiena, 2015. gada 8. marts

Romas bojāeja   Romas impērijas bojāejas autori lielā mērā ir paši romieši. Viņi pieradināja Eiropas etnosus dzīvot tādā pašā dzīves līmenī kādā dzīvoja romieši. Viņi izplatīja savu civilizāciju, un barbaru etnosi gribēja tos pašus dzīves labumus, kādi bija romiešiem. Barbaru etnosi sāka ar spēku iegūt romiešu labumus. Arī šodienas Eiropā notikumi virzās tipoloģiski līdzīgi. Emigranti grib dzīvot tāpat kā eiropieši. Vēl tomēr nav sasniegta pakāpe, kad migranti ar spēku centīsies iegūt eiropiešu dzīves labumus. Turklāt Eiropai tagad var uzbrukt no divām pusēm – Dienvidiem (Āzijas, Āfrikas, Latīņamerikas) un no Austrumeiropas. Romas impērijas laikā romieši uzpirka vietējo etnosu līderus, lai viņi kontrolētu attiecīgo teritoriju. Šodien notiek tas pats. Tas attiecas uz t.s. eiropeisko politisko eliti. Romas impērijā tradicionālās barbaru ciltis tika transformētas. To tradicionālā dzīves kārtība izjuka II gs. beigās. Barbaru ciltīm transformācija bija katastrofa. Barbaru cilšu galvenais nodarbošanās veids kļuva karošana. Arī šodien ir sociālie slāņi, kuri prot tikai karot. Romas impērijā radās militarizēti etnosi. No vairākiem etnosiem konsolidējās tautas. Konsolidācijas pamatā bija etnosu vadonis, etnosu līderu grupa, kura tiecās pārvaldīt pēc iespējas lielāku teritoriju.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru