otrdiena, 2015. gada 10. marts

Tumšie gadsimti   Eiropas vēsturē tumšie gadsimti bija VI-X gs. Par šo periodu vēsturnieki neko nezina. Tolaik vispār nebija vēsturnieki, kuri varēja atstāt savus darbus. Arhīvos saglabājušies ir vienīgi dokumenti par mantas dalīšanu, testamenti. Apmēram 1020 dokumenti. No šī perioda nav arī arhitektūras pieminekļi. Ēkas bija no koka. Mūsdienu vēsturniekus visbiežāk interesē tikai tas, vai bija verdzība jeb feodālā iekārta. Pilsētas bija, bet tās panīka. Vietējie valdnieki valdīja no savām lauku latifundijām. Tur glabāja savas dārglietas. Rietumeiropa bija Bizantijas perifērija, Bizantijas preču pircēja. VII-VIII gs. Romas pāvesti bija galvenokārt grieķi. Zinātnes pagrimums bija grandiozs. Garīgajā pasaulē bija populārs drakona tēls.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru