svētdiena, 2015. gada 1. marts

Dabiskā izlase



   Pamatoti var uzskatīt, ka aizvadītajos apmēram 100 gados cilvēki attīstītākajās valstīs nonāca apstākļos, kad nefunkcionē dabiskā izlase. Medicīna, antibiotikas, pārtikas programmas, dzīves materiālā līmeņa pieaugums ir galvenie faktori, sekmējot mirstības un arī dzimstības samazināšanos. Droši var teikt, ka attīstītākajās valstīs tagad vairs neeksistē dabiskā izlase. Tādējādi izdzīvošana un auglīgums pārstāja būt atkarīgs no cilvēku genotipa. Pieaug kaitīgo mutāciju apjoms. Cilvēkiem viss ir atkarīgs no genotipa: labsirdība, intelekts, laime ģimenē, politiskie uzskati, ķermeņa simetriskums. Taču patiesībā dabiskā izlase pastāv un vienmēr pastāvēs. Dabiskā izlase darbojās embrionu līmenī. Tomēr arī šajā līmenī ir iespējama apzināta iejaukšanās. Ekstrakorporālā apaugļošana: zigotai (apaugļotai olbaltumšūnai) mēģenē ir vairākas rezerves zigotas, no kurām var izvēlēties labāko un pārstādīt mātes dzemdē. Embrionu pētniecība, ģenētiskā analīze palīdzēs cīnīties pret kaitīgām mutācijām. 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru