svētdiena, 2015. gada 8. marts

Etniskā sistēma   Etniskā sistēma ir 1) bioloģiski nosacīta sociālā kopība; 2) evolucionējoša sistēma; 3) hierarhiska sistēma. Etniskās sistēmas: etnoss (tauta); subetnoss („latgaļi”); superetnoss (eiropeīdi); konviksija – cilvēku grupa ar vienādu sadzīvi, vienu dzīves vietu, eksistē vairākas paaudzes; konsorcija – neliela cilvēku grupa, lai sasniegtu vienu mērķi (politiskie pulciņi, sektas, bandas).

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru