trešdiena, 2014. gada 29. janvāris

Ģeokrātijas koncepcija   Ģeokrātijas koncepcija tika izstrādāta Rīgā 2014.gada janvārī.
   Lieliski apzinos, ka jēdziens „ģeokrātija” līdz šim pasaulē tika lietots dažādās valodās (piem., angļu, krievu val.). Taču minētais jēdziens tika lietots pilnīgi savādāk. Līdz šim jēdziens „ģeokrātija” dažādās valodās tika lietots, lai raksturotu dabas valdīšanu pār cilvēkiem. Tātad runa ir pavisam par kaut ko citu, nekā jaunajā koncepcijā.
   Tātad jēdziena līdzšinējais lietojums nav saistīts ģeopolitiku un ar valsts jaunas formas rašanos, kā tas ir jaunajā koncepcijā. Tajā jēdziens „ģeokrātija” ir atvasināts no jēdziena „ģeopolitika”; ģeokrātija = ģeo + kratos ( vara).
   Jaunajā koncepcijā ģeokrātija cilvēces vēsturē ir trešā valsts forma. Pirmā valsts forma ir monokrātija, otrā – polikrātija. Cilvēces vēsturē līdz XX gs. bija divas valsts formas. XX gs. radās trešā valsts forma – ģeokrātija, tādējādi apzīmējot ģeopolitikas nozīmi attiecīgajā (trešajā) valsts formā, jo mūsdienās ģeopolitikai ir milzīga loma valstiskuma satvarā.
   Vēl man ir zināms, ka Krievijā atsevišķi zinātnieki vēlas ieviest jēdzienu „ģeokrātija” kā Krievijas civilizācijas iezīmi. Krievijas zinātniskajā domā ļoti liela loma ir Krievijas ģeogrāfiskajai telpai. Krievijas ģeogrāfiskā telpa ir savdabīgs simbols, kas ietekmē kognitīvos procesus. Šo simbolu iesaka dēvēt par „ģeokrātiju” – telpas varu pār krievu domāšanu, cenšoties izprast savu civilizāciju. Tātad jēdziena pamatā nav ģeopolitika, kā tas ir jaunajā koncepcijā un tajā izmantotajā jēdzienā „ģeokrātija”.
  


svētdiena, 2014. gada 26. janvāris

Mentalitātes privilēģijas   Eiropas intelektuālajā vēsturē ir pateikts samērā daudz par ķīniešu un ebreju komerciālās mentalitātes kopību. Galvenās iezīmes: vienmēr ir aktuāla grāmatvedība; enerģiski izturās pret jebkuru iespēju gūt peļņu; aplaupa vietējos un bagātības sūta uz Ķīnu; ģimeniskums, savējo mafija.
   Spinoza, Leibnics uzskatīja, ka „Ķīna ir antieiropa”.
   Ķīnieši, ebreji zaudēja savu valsti, taču vienmēr to atjaunoja.
   Ķīniešu bizes (pig taile), ebreju – „peisi”.
   Ķīnā despotisks valdīšanas stils, taču tajā pašā laikā eksistē pagātnes aristokrātiska interpretācija, priecājoties par savu brīvību.
   Eiropiešu kultūras vēstures filosofijā (Hēgelis, Herders, Špenglers) ebreji, ķīnieši tiek atspoguļoti kā „fossils of history” – nekur nederīgi, deģenerācijas simbols, pagrimuma simbols, vēsturiskās nebūtības simbols.
   Ķīniešu, ebreju praktiskums, materiālistiskums, rituālisms, ceremonālisms morāli estētiskajā sfērā tiek akcentēts.
   E.Renans, franču semitologs, rakstīja par ebreju nepoētiskumu un tieksmi uz konkrētību.
   Ķīniešu daiļliteratūra ir morāles traktāti. Ķīnieši nav zinātnieki, - spēj vienīgi kompilēt bez kritiska skatījuma.
   Ebreju zinātne ir materiālistiska, naids pret filosofiju, simboliski noslēpumaino neatzīst, negrib un nespēj saskatīt. Ebreju zinātnē nav faustiskās kaislības un izziņas dramatiskuma.
   Ķīnieši, ebreji nav spējīgi uz romantiskiem kāpumiem un pārdzīvojumiem.
   Rihards Vāgners, Vasilijs Rozānovs savos tekstos atzīst, ka nespēj iedomāties ebrejus kā karavīrus un medniekus.
   Eiropiešu morāles kodeksa pamatā ir bruņinieka-karavīra ētoss. Eiropā ir aristokrātiskā morāle: vīrišķība, bruņinieka goda kults, pašcieņa.
   M.Vebers saskatīja saistību starp pilsonību, aristokrātismu un militāro dienestu. Savas valsts aizsardzība ir karavīra pienākums.
  

Projekti   Tie ir Raiņa projekti, kas izrakstīti no viņa dienasgrāmatām. Faktiski tikai no 1907.gada dienasgrāmatas. Saglabāta Raiņa lietotā datējuma forma un leksika.
   15.8.7. zoles, pieliekamas pie kurpēm, kā galošas, var arī ar naglām
   17.8.7. Bibliotēku dārzi
   19.8.7. kantorī, bankā iegūt vadošu vietu, tad uz eksotisk. Zemēm. Jāmācās: franciski, angl., itāliski un arābiski
   25.8.7. man izlietot savas amatu zināš. un tikt par profesoru
   5.10.7. rakstīt runču stāstu no mūsu katra runča
   18.10.7. Man vajga atrast amatu, kur nav daudz rīku, kura ražojumus pats varu patērēt
   19.10.7. mācīties pavārību, taisīt pavārības un mājturības grām. Priekš stradn. un ierēdņiem
                 Mācīties grāmatsiešanu, vajdzēs, kad būs sava bods un drukātava. Grāmatvešana,  burtlicība, kuvēru fabrīka, makulatūras izlietošana.
                 Siltas vestes neturīgiem, confetti jauni izgudrojumi
   30.10.7. braukt uz Amēriku, māc.amatu, skroder. un pavār.
   1.12.7. burtlikšanas mašīna izdomāta
  

sestdiena, 2014. gada 25. janvāris

Bērni   No 1980.gada Ķīna realizē politiku ar devīzi „viena ģimene, viens bērns”. Tas tiek darīts, lai kontrolētu dzimstību. Atsevišķās provincēs bija atļauts dzemdēt otru bērnu, ja bija ģimenē radušies īpaši apstākļi.
   No 2012.gada Ķīnā darbojās īpašs likums, liekot rūpēties par vecākiem, kuri ir palikuši vieni, jo viņu bērni ir emigrējuši uz citām zemēm dzemdēt bērnus.

Filosofija   1912.gada 29.novembrī Ludvigs Vitgenšteins lasīja referātu Kembridžas universitātes Morālo zinātņu klubā. Referāta tēma bija „Kas ir filosofija?”. Referāts ilga 4 minūtes.
   Vitgenšteinam tolaik bija 23 gadi, un tā bija viņa pirmā publiskā uzstāšanās. Referātā izskanēja vienīgi filosofijas definīcija. Tā skanēja apmēram šādi: filosofija ir visu primitīvo priekšlikumu kopums, kas ir akceptēts visās zinātnēs bez pierādījumiem.
   Tagad normāli cilvēki saprot: cik filosofu, tik filosofijas definīciju. Katrs filosofs filosofiju saprot savādāk.
   Filosofijā ir samērā populārs formāts, kad filosofs stāsta par savu mācību kādam cilvēkam. Sokrāts stāstīja Platonam, Boēcijs stāstīja dāmai vārdā Filosofija, Nīče stāstīja Zaratustram.
   Cilvēks, kuram filosofs stāsta par savu filosofiju, var tikt dēvēts par konceptuālo personu.